Donatii

”Dobândește pacea și mii de oameni din jurul tău se vor mântui!” (Sfântul Serafim de Sarov)

Datele fiscale ale parohiei noastre sunt următoarele:

Beneficiar: Parohia Sfântul Nicolae Cămineasca
Cont bancar (IBAN): RO 73 RNCB 0145037305890001
deschis la BCR Sucursala Giurgiu
Cod identificare fiscală: 13819466


Dumnezeu să vă binecuvinteze!